I lang tid var det noen i det kinesiske miljøet som ikke forsto eller brydde seg ikke om det norske samfunnet på grunn av språkkunnskaper. Da Norge ble rammet av epidemien var det mye viktig informasjon som måtte nå folket raskest mulig.  NCWA begynte derfor med å oversette og dele nyheter og viktig informasjon fra norsk til kinesisk.

Siden begynnelsen av 2020 til dags dato, nesten tre års fortsettelse, har vi oversatt og delt mye viktig informasjon.

Gjennom «deling» og videreformidling av epidemiske opplysninger får mange et ekstra vindu til å forstå hva som skjer i det norske samfunnet. Slik får flere for vane å lese aviser og følge med på nyheter om hva som skjer i miljøet. Etter at Norge åpner for fullt, fortsetter vi å oversette og dele relevant informasjon for å hjelpe flere kinesiske innvandrere til å holde seg orientert og integrere seg bedre i det norske samfunnet. Over tid har vi stadig fått flere faste lesere. Selv om det ikke er lett, prøver vi å gjøre vårt beste for å holde ut for å hjelpe de som trenger det.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og ros for arbeidet vårt. Dette har vært et veldig positivt resultat da det forteller oss at det har hjulpet målgruppene vi retter oss mot og vi har klart å nå målet.

Nedenfor er lenken til oversettelse av to språklige nyheter og viktig informasjon

Hjemmesiden til prosjektet