Dansegrupper er opprettet for å hjelpe medlemmer med innvandrerbakgrunn bedre integrere seg i det norske samfunnet, styrke vennskap og kommunikasjon mellom medlemmene, trene kropp og sinn og berike sin nasjonale kultur. Gruppene fungerer også som en bro for å fremme kinesisk kultur utad og styrke vennskap med mennesker fra andre land.

Dansegruppene er delt i tre for å tilfredsstille medlemmenes ulike interesser. En er med fokus på moderne dans, andre er for etniske kinesiske dans og den tredje er gruppe med hoved emne kinesisk Tai Chi-serie.  Hver gruppe ledes av en dedikert lærer, som setter sammen nye undervisningsopplegg for hvert år. Alle tre gruppene vil hver ha to timers trening hver torsdag unntatt helligdager.

Disse tre gruppene har faste prestasjon forpliktelser flere ganger i året, som kinesisk nyttår, ERAS-festivalen, NCWAs årsmøte osv. I tillegg har gruppene også jevnlig mottatt invitasjoner fra andre lokalsamfunnsaktiviteter til å opptre. Forestillinger blir alltid godt mottatt, takket være de uatskillelige strenge og profesjonelle lærerne og det harde arbeidet til NCWA-medlemmene.

Hvis du vil vite mer om NCWAs Dansegrupper ta kontakt med jingyi5711@gmail.com

Hjemmesiden til prosjektet