NCWA har i lang tid organisert dataundervisning for ulike grupper kinesere med ulike behov hvert år. Når digitalisering har blitt et fremtredende trekk ved dagens norske samfunn, vil vår forening satse enda mer på dette området.
For eksempel med Datakurs 2021. Den var rettet mot kinesere som har fått en viss grad av høyere utdanning. De har en del datagrunnlag og kompetanse fra før, og ville lære datakunnskaper på høyere nivå som er knyttet til jobb og dagligliv. Den digitale kurs i 2022 ble rettet mot senior, nykommere, eller kinesere som jobber i serveringsbransjen med ingen eller lite datakunnskaper. De ble undervist i grunnleggende datakunnskaper, Gmail og Outlook, netthandel, hvordan bruke digitale tjenester slik som for eksempel Altinn, Helsenorge, NAV og liknende og nettsikkerhet.
Hvis du trenger å forbedre dine digitale ferdigheter og ønsker å ta datakurs eller digitaliseringskurs,
vennligst følg med på nettsiden vår eller ta kontakt oss på Hong@ncwa.no

Hjemmesiden til prosjektet