Mange innvandrere med kinesisk bakgrunn kom til Norge i voksen alder, de fleste har liten kontakt med det norske samfunnet og språkkunnskaper er blant annet en terskel. NCWA innser det vedvarende behovet og startet siden 2021 gratis norsktrening til både sine medlemmer og innvandrere med kinesiske bakgrunn over hele landet. 

Kursene er delt inn i 3 grupper i henhold til deltakernes språkkunnskaper:

Gruppe (A) trener i dagligtaler med sikte på integrering.

Gruppe (B) muntlige og skriftlige ferdighet på et høyere nivå med sikte på å forbedre arbeidsliv og jobbmuligheter. 

Gruppe (C) med sikte på fordypning og oppfrisking om samfunnskunnskap bl.a. lover, regler, politikk og humanisme.

NCWA har et team med dedikerte frivillige veiledere med ulike erfaring og kompetanse, noen er andregenerasjonsinnvandrere.  Gjennomføring av kursene består av tospråklig interaktiv veiledning. Videre har NCWA utviklet en egen App som inneholder notater, presentasjoner, videoer og lydopptak slik at deltakerne enkelt kan gå gjennom emner for repetisjoner og øvelser til tider som passer dem.

Hvis du vil vite mer om NCWAs Norsktrening ta kontakt med powan@ncwa.no

Hjemmeside for prosjekter