Nyhetsbrev, aktivitetsbrev og veileder til viktige saker for alle medlemmer er publiserte til enhver tid via WeChat. Rapportene inneholder et utvalg tekster, bilder og videoer.
NCWA lanserte den offentlige WeChat-kontoen (公众号) i fjør og har siden produsert mange rapporter. Rapportene introduserer aktivitetenes målsettinger, innhold, tid, sted, prosess, resultater og virkning av hver aktivitet. Vi har laget noen viktige og interessante rapporter som handler om:
• Deltakelsen på internasjonale flerkulturelle festival (ERAS) i Oslo
• Kurs om likestilling og kvinnefrigjøring
• NCWAs vertskap for CCTV-4 Norsk-Kinesisk Klubb
• Barnas friluftsaktiviteter
• Norskkurs
• Digitaliseringskurs
• ‘Månedlig Helse og Skjønnhets Foredrag’
• NCWAs årsmøter
• Feirer kinesiske tradisjonelle festivaler: Vår Festival og Midt-Høst Festival
• Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
Vi sender også rapporter til nettverk og aviser i andre europeiske land, for å kommunisere og dra nytte av hverandres erfaringer.
Hvis du vil vite mer om NCWAs Felles plattform ta kontakt med zhjing210@gmail.com

Hjemmesiden til prosjektet