Vårt mål er å samle alle voksne med innvandrerbakgrunn på en felles plattform for å støtte og sette fokus på integrering, kulturformidling og samtidig tilby dem underholdning i ulike høytider.
Blant alle aktivitetene er disse verdt å nevne:
1) Den kinesiske nyttårsfeiringen med sang, poesilesing, danseforestilling m.m. Det er også loddtrekning med populære premier.
2) Julefest for barn or voksne medlemmer
3) Turaktiviteter som dagstur eller flere dagers tur til andre norske byer, langs norskekysten, fjordtur eller utenlandstur.
4) Feiring av Midthøstens Festival.
5) Samling på kvinnedagen 8. mars

Hvis du vil vite mer om NCWAs arrangementer for voksne ta kontakt med jennifen__lin@hotmail.com