Norsk-kinesisk kvinne og barn forening (NCWA) er en frivillig organisasjon med kvinner og barn som opprinnelig er fra Kina.
Vårt mål er å hjelpe medlemmene til å integrere seg bedre i det norske samfunnet. Samtidig utdype den kulturelle forståelsen mellom den norske og kinesiske befolkningen. Det blir lagt vekt på å fremme kinesisk kultur og visjonen om et flerkulturelt og harmonisk samfunn.
Vår andre viktig oppgave er å hjelpe nye innvandrere og utsatte grupper i det norsk-kinesiske miljøet slik at overgangen og boforholdet i Norge blir lettere. Det overordnede målet er at foreningen skal bli en stor og åpen organisasjon for medlemmene og deres familie, der alle føler seg velkommen til en «stor familie».
NCWA ble etablert i 2009. Foreningen holdt fast ved sitt oppdrag om å tjene norske kinesiske kvinner og barn til gode. De siste årene har organisasjonen utviklet seg veldig raskt.
Hvert år har vi hatt betydelig økning av medlemmer. I 2022 vil det være mer enn 500 registrerte medlemmer og mer enn 350 betalende medlemmer. NCWA er den organisasjonen i det norsk-kinesiske miljøet som vokser raskest og har flest betalende medlemmer.
Den raske veksten til NCWA i de siste årene skyldes i hovedsak av engasjerte styremedlemmer og frivillige i foreningen som er åpen og tar imot alle utfordringer og oppgaver, er villige til å bidra og jobbe hardt for medlemmene. Vi har organisert flere nyttige aktiviteter for kinesiske innvandrere som vakte veldig stor og positiv oppmerksomhet i det kinesiske samfunnet. NCWA har utvidet datakurs, danseklasser og enda et viktig prosjekt vi har klart å gjennomføre, der vi organiserer omfattende nettbasert norsk treningskurs over hele land. Tospråklig deling av nyheter og viktig informasjon i Norge og andre aktiviteter, fører til at kinesiske innvandrere på alle nivåer lærer norsk, øker forståelsen av norsk kultur og å integrere i det norske samfunnet. NCWA deltar også lokalt aktivt for å introdusere kinesisk kultur. Organisasjonen bidrar stort i mangfoldet og inkluderingsarbeid. Under ulike tradisjonelle kinesiske festivaler arrangeres det ulike aktiviteter og viktige arrangementer, nordmenn og andre med ulike nasjonaliteter blir invitert til å feire med oss. Derfor har Ncwa avholdt flest aktiviteter og hver aktivitet blir alltid populært og godt likt av det kinesiske samfunnet.
Nedenfor er lenkene til de detaljerte introduksjonene til de ulike avdelingene i NCWA

Felles Plattform (Wechat official account)

Arrangementer for alle voksne medlemmer

Aktiviteter for barn-og ungdom

Likestilling og kvinnefrigjoring tiltak

Data-digitaliseringskurs

Norsktrening

Deling av tospraklige informasjon